Archive of ‘Gasdetector’ category

Een elektronische neus

Gevaar ligt zichtbaar en onzichtbaar overal op de loer. Vooral van het onzichtbare gevaar zijn we ons vaak niet bewust; je ziet het immers niet. Maar ‘wat je niet ziet, bestaat niet’ gaat helaas lang niet altijd niet op. Zeker niet als het om gevaarlijke gassen en dampen gaat. Eén onvoorzichtigheid en er vindt een calamiteit plaats die schade toebrengt aan mens en milieu.

Daarom is het goed dat er steeds meer aandacht komt voor veiligheid, vooral in bedrijven. Beschermingsartikelen zijn een essentieel onderdeel van die veiligheid. Zoals apparaten voor gasdetectie, ‘elektronische neuzen’ als het gaat om kwalijke gassen en dampen. Deze apparaten nemen dingen waar die voor het blote oog niet zichtbaar zijn en geven direct een waarschuwing als er iets gemeten wordt dat boven of onder de gebruikelijke waarden valt.

Je persoonlijke neus

Je ziet ze steeds meer in bedrijven; aan de muur of het plafond, maar ook als persoonlijk, draagbaar apparaatje omdat het alleen de lucht in de directe omgeving kan besnuffelen. Werk je met (mogelijk) schadelijk stoffen en draag je een gasdetectieapparatuur, dan weet je altijd zeker dat je tijdig gewaarschuwd wordt als er een verandering van de lucht optreedt die schadelijke gevolgen kan hebben voor je gezondheid of de omgeving.

Voor elke situatie een detector

Er zijn gasdetectors in soorten en maten. Je hebt detectors die het zuurstofgehalte in de lucht meten of die alleen kijken naar de schadelijke gassen en dampen in de lucht. Verschijnt er een waarde die boven het toegestane niveau zit, dan gaat het alarm af en is iedereen in de omgeving direct gewaarschuwd om in actie te komen. Ook zijn er apparaten die alleen naar giftige gassen snuffelen. En ten slotte zijn er detectors die twee of meer van de genoemde functies combineren.

Altijd een veilig idee dus, omdat je in bepaalde situaties gewoon niet op je eigen ogen en neus kunt vertrouwen.

Gasdetectie waarschuwt bij gevaar

Alles wat we doen heeft gevolgen, hier worden we ons steeds meer van bewust. Deze gevolgen kunnen niet alleen schadelijk zijn voor onze gezondheid, maar ook voor de gezondheid van mensen om ons heen of het milieu. Daarom komt er steeds meer aandacht voor het gebruiken van bepaalde beschermingsartikelen bij het werken met gevaarlijke stoffen. Ook zien we steeds vaker dat er detectieapparaten worden ingezet. Want met onze eigen zintuigen kunnen we vaak niet waarnemen of de concentratie van gevaarlijke stoffen in de lucht te hoog begint te worden. Meestal merken we het pas als het al te laat is. We kunnen dan het bewustzijn verliezen, of er kunnen door blootstelling aan de lucht explosies optreden. Apparaten voor bijvoorbeeld gasdetectie kunnen ons op tijd waarschuwen voor dit soort gevaren. Gasdetectors worden steeds vaker gebruikt op een vaste plek op de werkvloer. Maar omdat zo’n gasmeter alleen de directe omgeving meet, zien we ook steeds meer draagbare gasmeters die door de persoon zelf op het lichaam worden gedragen. Zo is degene die werkt met de stoffen altijd alert.

Welke informatie kun je aflezen van een gasdetector?

Een gasdetector meet de luchtkwaliteit in een bepaalde ruimte. Dat wil zeggen dat hij in de gaten houdt of de concentratie van bepaalde schadelijke stoffen niet boven een maximum gestelde waarde uitkomt. Als dit gebeurt gaat er een alarm af. Apparaten voor gasdetectie zijn er in verschillende soorten en maten. Er zijn detectoren die alleen de concentraties schadelijke gassen en dampen in de lucht meten. Ook zijn er gasdetectors die juist het zuurstofgehalte in de ruimte meten. Als dit zuurstofgehalte daalt onder een bepaald minimum, wordt de omgeving gewaarschuwd met een alarmsignaal. Dan zijn er nog detectie apparaten die de aanwezigheid van giftige gassen meten en detectors die een aantal van de eerder genoemde functies combineren.