Archive of ‘Loonkosten’ category

Personeelskosten in de horeca

Wanneer je een onderneming in de horeca wilt starten dan heb je te maken met de onkosten. De onkosten kan je aftrekken van de inkomsten en dan weet je wat de winst is. Bij de onkosten komen ook de personeelskosten. Uit de cijfers van het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, blijkt dat de personeelskosten in de horeca gemiddeld slechts 18 euro zijn per uur dat er gewerkt wordt. Dat zijn kosten die het laagst zijn ten opzichte van andere sectoren.

Oorzaken

Dat de arbeidskosten in de horeca zo laag zijn heeft te maken met het feit dat er over het algemeen gewerkt wordt met jongeren tot 21 jaar. Daar komt er ook nog eens bij dat het vaak een tijdelijke baan is waardoor ze vaak het minimumloon uitbetaalt krijgen. Vervolgens betalen horecawerknemers gemiddeld slechts 4% van de arbeidskosten aan pensioenpremies terwijl dat in andere sectoren gemiddeld 8% is.

Kosten voor een werkgever

Het personeel zal voor de meeste werkgevers de belangrijkste investering zijn. De hoogte van de kosten hangen in belangrijke mate af van de cao die op het horecapersoneel van toepassing is. Een werknemer zal namelijk meer kosten dan alleen zijn bruto maandloon. Je moet als werkgever ook nog verplichte bijdragen en reserveringen betalen. Een werkgever zal dus de lonen moeten betalen maar ook sociale premies, ontslagvergoedingen, vakantiegeld en eventuele doorbetaling wanneer een werknemer ziek is. Wanneer we dus kijken naar alle personeelskosten die een werkgever heeft zijn ze in vier groepen te verdelen namelijk de directe loonkosten, de indirecte loonkosten, de verplichte bijdragen en premies en overige kosten.

Loonkosten

De directe loonkosten vormen het grootste deel van de loonkosten. Deze kosten kun je omvatten als het salaris, vakantietoeslag en winstuitkeringen. Het salaris mag nooit onder het minimumloon liggen. Nu zullen de directie loonkosten vaak meer zijn dan wat in de cao van toepassing is.

De indirecte loonkosten hebben te maken met reiskosten, onkostenvergoedingen, pensioenkosten, inkomen bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, personeelsverzekeringen. Deze bepaal je over het algemeen als werkgever zelf.

Zo zie je maar dat je met veel zaken rekening moet houden wil je de loonkosten van het horecapersoneel onder controle houden.