Archive of ‘Training’ category

Veiligheid binnen je bedrijf

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor veilige werkomstandigheden binnen de onderneming. Je wilt ervoor zorgen dat in geval van calamiteiten zowel jijzelf als je werknemers weten hoe er adequaat gehandeld kan worden. Een veiligheidstraining stelt je medewerkers in staat om snel te handelen in geval van brand en indien nodig eerste hulp te verlenen.

Hoe bevordert een veiligheidstraining de arbeidsomstandigheden?

Door het volgen van een veiligheidstraining worden werknemers zich meer bewust van de mogelijke gevaren op de werkvloer. Veiligheidstrainingen leveren een belangrijke bijdrage als het gaat om het nemen van preventieve maatregelen die het aantal (bijna) ongevallen verlagen. Vaak zijn bedrijfsongevallen het resultaat van onveilig en ondoordacht handelen. De verschillende veiligheidstrainingen zijn er op gericht om je medewerkers een ander inzicht te geven in vaak eenvoudige maatregelen die veel ellende kunnen voorkomen. Beschermende kleding, hoe te handelen in geval een brand en het gebruik van een AED.

Uitgebreid netwerk van hoogwaardige trainingslocaties

Veiligheidstrainingen worden door G4S op verschillende trainingslocaties verspreid over het hele land aangeboden. Zo is er altijd een locatie bij jouw onderneming in de buurt. Je werknemers die een cursus en/of training volgen zijn zo weinig reistijd kwijt en op de aangeboden locaties worden levensechte handelingen gesimuleerd. Ideaal want de geleerde theoretische kennis wordt direct in praktijkervaring omgezet. De instructeurs die de trainingen geven doen dit dagelijks met veel inzet en ervaring, mede door de inzet van zogenaamde lotusslachtoffers krijgen je werknemers de optimale gelegenheid om het toepassen van EHBO handelingen goed te oefenen. De meeste trainingen duren doorgaans een of meerdere dagen. Alle locaties zijn voorzien op pauzes en hebben een restaurant waar geluncht kan worden. Dranken als koffie en thee zijn gedurende de training beschikbaar.

 

 

Training binnen bedrijf

Steeds meer bedrijven maken de keuze om trainingen aan te bieden, daar kan de OR training een onderdeel van zijn. Deze training bestaat uit drie fasen en dat kan erg interessant zijn. Het voortraject van de ondernemingsraad cursus, bestaat onder andere uit een vragenlijst waarbij de vele factoren die van invloed zijn op de OR-trainingen duidelijk worden gemaakt. Aan de hand van deze uitkomsten wordt de OR-training daadwerkelijk ‘op maat’ gemaakt. Daarbij is de ondernemingsraad training zelf opgebouwd uit vooraf afgestemde onderdelen die echt aansluiten bij de ondernemingsraad en de organisatie. Hier kan dan ook een vervolg aan worden gegeven. Het is van belang dat er nu eerst wordt gekeken naar wat de mogelijkheden zijn, wat wil men leren en waar lopen ze nu tegenaan. Trainingen geven is echt maatwerken zeker wanneer het over een organisatie gaat waar veel mensen werken.

Vervolg training

Een tijdje na de ondernemingsraad cursus, als de ondernemingsraad het geleerde uit de OR-cursussen daadwerkelijk heeft kunnen toepassen, zal er een evaluatiebijeenkomst (natraject) gehouden worden. Daarbij worden de resultaten besproken en zal er gekeken worden wat de OR training nu heeft opgeleverd. Misschien moet er nog het een en ander bekeken worden en aan worden gepast, maar daar is dan tijd en ruimte voor. Het is van belang dat er binnen bedrijven goed gekeken wordt naar wat er nodig is aan training. Hierdoor leren de medewerkers veel, maar ook het management kan er veel van leren. Het zal ten goede komen aan de hele organisatie en dat is wel van groot belang. Een goed draaiende organisatie, heeft vele talenten nodig.