Gasdetectie waarschuwt bij gevaar

Alles wat we doen heeft gevolgen, hier worden we ons steeds meer van bewust. Deze gevolgen kunnen niet alleen schadelijk zijn voor onze gezondheid, maar ook voor de gezondheid van mensen om ons heen of het milieu. Daarom komt er steeds meer aandacht voor het gebruiken van bepaalde beschermingsartikelen bij het werken met gevaarlijke stoffen. Ook zien we steeds vaker dat er detectieapparaten worden ingezet. Want met onze eigen zintuigen kunnen we vaak niet waarnemen of de concentratie van gevaarlijke stoffen in de lucht te hoog begint te worden. Meestal merken we het pas als het al te laat is. We kunnen dan het bewustzijn verliezen, of er kunnen door blootstelling aan de lucht explosies optreden. Apparaten voor bijvoorbeeld gasdetectie kunnen ons op tijd waarschuwen voor dit soort gevaren. Gasdetectors worden steeds vaker gebruikt op een vaste plek op de werkvloer. Maar omdat zo’n gasmeter alleen de directe omgeving meet, zien we ook steeds meer draagbare gasmeters die door de persoon zelf op het lichaam worden gedragen. Zo is degene die werkt met de stoffen altijd alert.

Welke informatie kun je aflezen van een gasdetector?

Een gasdetector meet de luchtkwaliteit in een bepaalde ruimte. Dat wil zeggen dat hij in de gaten houdt of de concentratie van bepaalde schadelijke stoffen niet boven een maximum gestelde waarde uitkomt. Als dit gebeurt gaat er een alarm af. Apparaten voor gasdetectie zijn er in verschillende soorten en maten. Er zijn detectoren die alleen de concentraties schadelijke gassen en dampen in de lucht meten. Ook zijn er gasdetectors die juist het zuurstofgehalte in de ruimte meten. Als dit zuurstofgehalte daalt onder een bepaald minimum, wordt de omgeving gewaarschuwd met een alarmsignaal. Dan zijn er nog detectie apparaten die de aanwezigheid van giftige gassen meten en detectors die een aantal van de eerder genoemde functies combineren.

Comments are closed.