Training binnen bedrijf

Steeds meer bedrijven maken de keuze om trainingen aan te bieden, daar kan de OR training een onderdeel van zijn. Deze training bestaat uit drie fasen en dat kan erg interessant zijn. Het voortraject van de ondernemingsraad cursus, bestaat onder andere uit een vragenlijst waarbij de vele factoren die van invloed zijn op de OR-trainingen duidelijk worden gemaakt. Aan de hand van deze uitkomsten wordt de OR-training daadwerkelijk ‘op maat’ gemaakt. Daarbij is de ondernemingsraad training zelf opgebouwd uit vooraf afgestemde onderdelen die echt aansluiten bij de ondernemingsraad en de organisatie. Hier kan dan ook een vervolg aan worden gegeven. Het is van belang dat er nu eerst wordt gekeken naar wat de mogelijkheden zijn, wat wil men leren en waar lopen ze nu tegenaan. Trainingen geven is echt maatwerken zeker wanneer het over een organisatie gaat waar veel mensen werken.

Vervolg training

Een tijdje na de ondernemingsraad cursus, als de ondernemingsraad het geleerde uit de OR-cursussen daadwerkelijk heeft kunnen toepassen, zal er een evaluatiebijeenkomst (natraject) gehouden worden. Daarbij worden de resultaten besproken en zal er gekeken worden wat de OR training nu heeft opgeleverd. Misschien moet er nog het een en ander bekeken worden en aan worden gepast, maar daar is dan tijd en ruimte voor. Het is van belang dat er binnen bedrijven goed gekeken wordt naar wat er nodig is aan training. Hierdoor leren de medewerkers veel, maar ook het management kan er veel van leren. Het zal ten goede komen aan de hele organisatie en dat is wel van groot belang. Een goed draaiende organisatie, heeft vele talenten nodig.

Comments are closed.